BOEI voor de Beheerder (2 daagse)

Deze twee daagse cursus / informatiesessie is bedoeld om vastgoedbeheerders en eigenaren die in de markt veel horen over de BOEI methodiek (in uitbreiding op de NEN2767) vertrouwd te maken met de BOEI methodieken voor al om ze de DO’s en DON’ts van het nut en de aanbesteding van de BOEI duidelijk te maken.

B randveiligheid

O nderhoud

E nergieprestatie

I nzicht in regel en wetgeving

De BOEI is als methodiek in de vastgoedmarkt steeds meer een begrip aan het worden als methodiek voor het integraal inspecteren van gebouwen en vastgoed.

Vaak wordt de BOEI gezien als een uitbreiding op de reeds langer bekend zijnde NEN 2767. In uitvvoering mag dit wel zo lijken, tenslotte zijn de conditieschaal van 1 tot en met 6 voor de verschillende aspecten herkenbaar, maar de filosofie die aan de BOEI ten grondslag ligt is toch in basis anders.

Doel van de BOEI als methodiek is het toewerken naar een;

Instandhoudingproces wat wordt georganiseerd op basis van integrale, efficiente en doelmatige afweging van diverse deelaspecten op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Installatietechniek

Doel van deze cursus is om beheerders van gebouwen, gebouweigenaren en vastgoedbeheerders inzicht te geven in de basisprinipes van de BOEI.

Wat is de BOEI?

Wat kan ik er mee?

Moet ik er wat mee?

WIl ik er wat mee?

Dit zijn de termen die behandeld worden en waar we op eeninteractieve manier antwoord op proberen te geven, antwoorden die voor iedere organisatie anders kunnen zijn.

Om deze antwoorden te kunnen geven zullen we eerst iets meer moeten vertellen over de principes en het doel van de BOEI met zijn handboeken en beschrijvingen. Maar ook zullen we in moeten gaan op aspecten als onderhoud en onderhoudbeheer, prestatiegericht of inspanningsgericht, levenscyclus van gebouwen en regel en wetgeving.

Opleidingkosten: € 1.410,00

Inschrijven BOEI voor de Beheerder (2 daagse)

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)