Regel en wetgeving in het beheer van gebouwen en techniek

Voldoen aan de regelgeving is de basisverantwoordelijkheid om als gebouweigenaar te zorgen voor een veilige omgeving voor gebruikers, bezoekers en bewoners. In deze cursus doorlopen we de diverse gebouwelementen en bespreken we de van toepassing zijnde regel- en wetgeving. Hierbij komen ook de diverse certificerings-eisen aan bod. De cursus zal de elementen behandelen aan de hand van de hoofdgroep coderingen van de NL-SfB. U wordt aan de hand meegenomen door middel van diverse praktijk voorbeelden en op een heel praktische wijze en met enige humor om u door de redelijk droge stof heen te loodsen.

Opleidingkosten: € 645,00

Inschrijven Regel en wetgeving in het beheer van gebouwen en techniek

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)