Cursus NEN 2767 Deel 1 uitgebreid (2 daags)

Conditiemeting, of te wel de NEN 2767 is al aardig ingeburgerd als begrip in het beheer en onderhoud.
Sinds eind jaren tachtig is in Nederland het gebruik van conditiemeting voor het opstellen van onderhoudsbegrotingen door vastgoedorganisaties sterk toegenomen. De methodiek wordt vanaf deze periode onder meer toegepast door de vastgoeddienst van het Ministerie van Defensie, diverse woningcorporaties en commerciële vastgoedinstellingen. Adviesbureaus passen de methode in verschillende vormen toe voor hun opdrachtgevers.

NEN 2767 bestaat uit verschillende delen.

In NEN 2767-1 is een methode gegeven om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Een belangrijk onderdeel van deze methodiek vormen de standaardgebrekenlijsten. Deze gebrekenlijsten zijn volgens een vast raamwerk opgezet en geven mogelijke gebreken aan een bouw- of installatiedeel, de bijbehorende ernst ervan en, indien van toepassing, de intensiteit.
In NEN 2767-2 worden de gebrekenlijsten voor belangrijkste bouw- en installatiedelen vastgelegd.

Bij deze cursus ligt de nadruk op de Norm NEN 2767-1 en gaat dus over de systematiek als zodanig. Je leert over het toepassen van de norm, waar de norm wel en niet voor gebruikt kan worden en de norm in relatie tot het beheer en onderhoud en resultaatgericht onderhoud.
Ook zal er uitgebreid worden gekeken naar de samengestelde conditiescore en de geaggregeerde conditie bij een element en bij meerdere elementen met meerdere gebreken.

Opleidingkosten: € 910,00

Inschrijven Cursus NEN 2767 Deel 1 uitgebreid (2 daags)

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)