Cursus NEN 2767 Deel 2 Bouwkundig (2 daags)

Conditiemeting, of te wel de NEN 2767 is al aardig ingeburgerd als begrip in het beheer en onderhoud.
Sinds eind jaren tachtig is in Nederland het gebruik van conditiemeting voor het opstellen van onderhoudsbegrotingen door vastgoedorganisaties sterk toegenomen. De methodiek wordt vanaf deze periode onder meer toegepast door de vastgoeddienst van het Ministerie van Defensie, diverse woningcorporaties en commerciële vastgoedinstellingen. Adviesbureaus passen de methode in verschillende vormen toe voor hun opdrachtgevers.

NEN 2767 bestaat uit verschillende delen.

In NEN 2767-1 is een methode gegeven om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Een belangrijk onderdeel van deze methodiek vormen de standaardgebrekenlijsten. Deze gebrekenlijsten zijn volgens een vast raamwerk opgezet en geven mogelijke gebreken aan een bouw- of installatiedeel, de bijbehorende ernst ervan en, indien van toepassing, de intensiteit.

In NEN 2767-2 worden de gebrekenlijsten voor belangrijkste bouw- en installatiedelen vastgelegd.


Bij deze cursus ligt de nadruk op de Norm NEN 2767-2 en gaat dus over het toepassen van de systematiek. In de cursus zullen een groot aantal cases en voorbeelden behandeld worden. van de cursist wordt hierbij een proactieve houding verwacht.

Opleidingkosten: € 1.040,00

Inschrijven Cursus NEN 2767 Deel 2 Bouwkundig (2 daags)

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)